Elizabeth Jane MASON

Name
Elizabeth Jane MASON
MarriageReuben Thomas TOLLISView family
1888
Death of a husbandReuben Thomas TOLLIS
1926